top of page
Stage4you-20_edited.jpg

Kulturskolan Torsås

Stage4you´s vision för Kulturskolan i Torsås står för kunskap, glädje och utveckling. Vår verksamhet skall stimulera kreativitet och lärande i ett tryggt och gott klimat med engagerad och kunnig personal. Eleven som är i fokus skall få chans att utvecklas i sin takt enskilt och/eller tillsammans med andra.

Kursutbud

Vårt kursutbud

GITARR (ÅK 4-19 ÅR)

Syftet med kursen är kunna delta i musikaliska sammanhang, enskilt och i grupp. 

Du får utveckla din musikalisk kreativitet, återskapa, skapa och lyssna. 

Vi kommer arbeta med teknikövningar, gehörsövningar, improvisation, musikaliska begrepp och symboler. 
Du får spela musik från olika genrer. 

Innehåll: Instrumentkunskap, ergonomi, ackord, olika sorters komp och melodispel. 

Kursen nivåanpassas efter dina förkunskaper och efter ett tag kommer du också få spela i ensemble tillsammans med andra instrumentalister och sångare på skolan. 

Kursen avslutas med en uppvisning för publik.
 

TRUMMOR (ÅK 4-19 ÅR)

Syftet med kursen är kunna delta i musikaliska sammanhang, enskilt och i grupp. 

Du får utveckla din musikalisk kreativitet, återskapa, skapa och lyssna. Vi kommer arbeta med teknikövningar, gehörsövningar, improvisation, musikaliska begrepp och symboler. 
Du får spela musik från olika genrer. 

Innehåll: Instrumentkunskap, ergonomi, olika trumkomp och slagverk. 

Kursen nivåanpassas efter dina förkunskaper och efter ett tag kommer du också få spela i ensemble tillsammans med andra instrumentalister och sångare på skolan. 

Kursen avslutas med en uppvisning för publik.
 

Stage4you-5.jpg

SÅNG (ÅK 4-19 ÅR)

Sångkursen handlar om att lyfta fram sångglädjen! 

Du tränar tonsäkerhet, andning, omfång, att sjunga i mikrofon, sjunga i stämmor, förstå de musikaliska grunderna. 

Du lär dig olika övningar för uppvärmning och teknik. 
Du sjunger repertoar med låtar från olika genrer (pop, rock, visa, musikal…). 

Kursen nivåanpassas efter dina förkunskaper och efter ett tag kommer du också få sjunga tillsammans med andra sångare och instrumentalister på skolan. 

Kursen avslutas med en uppvisning för publik.

Stage4you-16.jpg

Piano (ÅK 4-19 ÅR)

I kursen kommer du lära dig grundläggande ackord, olika kompstilar, melodispel samt fingersättningar för att smidigt och enkelt sätt kunna förflytta dig över klaviaturen. Du får spela låtar både som du själv vill lära dig och som vi tar fram. Kursen är gehörsbaserad och du kommer efter hand som du utvecklar ditt spel även att följa ett ”lead sheet”. Lead sheet innebär ett blad som innehåller melodistämma, ackordanalys och text. Kursen nivåanpassas efter dina förkunskaper och efter ett tag kommer du också få spela i ensemble tillsammans med andra instrumentalister och sångare på skolan. 
Kursen avslutas med en uppvisning för publik.

BAS  (ÅK 4-19 ÅR)

Syftet med kursen är kunna delta i musikaliska sammanhang, enskilt och i grupp. 

Du får utveckla din musikalisk kreativitet, återskapa, skapa och lyssna. 

Vi kommer arbeta med teknikövningar, gehörsövningar, improvisation, musikaliska begrepp och symboler. 
Du får spela musik från olika genrer. 

Innehåll: Instrumentkunskap, ergonomi, olika baskomp och basgångar. 

Kursen nivåanpassas efter dina förkunskaper och efter ett tag kommer du också få spela i ensemble tillsammans med andra instrumentalister och sångare på skolan. 

Kursen avslutas med en uppvisning för publik.
 

BLÅSINSTRUMENT - SAXOFON, TRUMPET, TVÄRFLÖJT (Åk 4-19 år)​
 

Att spela blåsinstrument är roligt! Vi har undervisning i saxofon och trumpet i första hand och eventuellt även möjlighet till tvärflöjt. Vi försöker skapa speltillfällen ihop med andra ganska tidigt och vi har en blåsorkester i Torsås där man kan komma och prova. Du får lära dig att spela efter noter och på gehör, spela med andra, lära dig hur du sköter instrumentet m m. Det tillkommer kostnad för hyra av instrument på ca 300-500/termin. Kursen avslutas med uppvisning för publik om du har lust. 

Jazzmusiker
Stage4you-14.jpg

MUSIKSTEGEN (ÅK 1-3)
 

Grundläggande musikalisk träning. Bra förberedelser för att spela instrument. 
 

Vi lär oss musikens byggstenar på ett lekfullt och kreativt sätt! Vi lär om och skapar rytmer, ljud, toner, ackord, Provar instrument, Spelar tillsammans, Rör oss till musik, Tränar motorik och koordination, Sjunger, Lär musikaliska begrepp, Uttrycker känslor i musik. 
Kursen avslutas med en uppvisning för publik om man vill.

Stage4you-2.jpg

SKAPANDE VERKSAMHET 

 

I denna kursen kommer vi att lära genom att upptäcka och prova olika tekniker och material inom SLÖJD och BILD. Utveckla egna tankar, förmågor och skapa med våra händer som det viktigaste verktyget. Och så ska vi ha roligt, förstås!

TEATER/SHOWSKOLA (åk 5 och uppåt)

 

Kulturskolan i samverkan med Revyarna i Torsås startar TEATER/SHOWSKOLA hösten 2023! Det är roligt och utvecklande att hålla på med teater.

 

I kursen tränar vi vår fantasi, gör improvisationsövningar, arbetar med kroppsspråk, röstträning, repliker, bygger upp och hittar på minipjäser, testar kläder och rekvisita. Målet är att skapa någon form av föreställning/show i slutet av terminen.

 

För den elev som redan går Kulturskolan är det möjligt att ha kursen som fördjupningskurs utan kostnad. 

AdobeStock_331004049.jpeg

Kostnad/Instrument/ Material

Terminsavgift är 500:-/elev som betalas in i förskott till Torsås kommuns bankgiro 642-3446 efter att bekräftelse har skickats angående antagning. 

Kulturskolan tillhandahåller inte instrument/material. 
(Viss kostnad tillkommer för material till skapande verksamhet, spelböcker m.m.)
Vänd er gärna för uthyrning eller köp av instrument till:

Rylanders musik i Kalmar 0480-161 00 eller Nonnes musik i Nybro 0481-156 18 

down-arrow-stage4you_black.png
bottom of page