top of page

FAQ 
Kulturskolan 

Hur anmäler jag mig och hur lång är väntetiden?

Man anmäler sig på Kulturskolans sida. Anmälningar tas emot hela året. Man kan hamna i kö om det är fullt. När vi kan erbjuda plats hör vi av oss. 

När kan man börja spela instrument på Kulturskolan?

Man kan börja spela instrument från åk 4. 

Kan man byta kurs under terminen?

Byte av kurs sker i samråd med läraren i första hand vid terminsskifte. Våra lärare har dock stor instrumentbredd så det är möjligt att byta instrument under terminens gång om man behåller samma lärare. 

Vad kostar undervisningen på Kulturskolan?

Terminsavgiften är 500:-/termin. För slöjd/bildkursen kommer det till en materialavgift. Det kan också komma till kostnad för spelböcker m m.

Terminsavgiften betalas in till Torsås kommuns konto 642-3446. 

Skriv “KULTURSKOLAN” samt barnets förnamn+efternamn.

Hur långa är lektionerna?

Individuella lektioner är 20 minuter. Lektioner i grupp är längre beroende på kurs.

Hur många lektionstillfällen är det på en termin?

Individuella lektioner är 20 minuter. Lektioner i grupp är längre beroende på kurs.

bottom of page