top of page

FAQ Kulturskolan 

(vanliga frågor)

Hur anmäler jag mig och hur lång är väntetiden?

Man anmäler sig på Kulturskolans sida. Anmälningar tas emot hela året. Man kan hamna i kö om det är fullt. När vi kan erbjuda plats hör vi av oss. 

 

Vad kostar undervisningen på Kulturskolan?

Terminsavgiften är 500:-/termin. För slöjd/bildkursen kommer det till en materialavgift. Det kan också komma till kostnad för spelböcker m m.

Terminsavgiften betalas in till Torsås kommuns konto 642-3446. 

Skriv “KULTURSKOLAN” samt barnets förnamn+efternamn.

 

När kan man börja spela instrument på Kulturskolan?

Man kan börja spela instrument från åk 4. 

 

Hur långa är lektionerna?

Individuella lektioner är 20 minuter. Lektioner i grupp är längre beroende på kurs.

 

Kan man byta kurs under terminen?

Byte av kurs sker i samråd med läraren i första hand vid terminsskifte. Våra lärare har dock stor instrumentbredd så det är möjligt att byta instrument under terminens gång om man behåller samma lärare. 

 

Hur många lektionstillfällen är det på en termin?

Du är garanterad 12-13 tillfällen/termin inklusive extra repetition inför uppvisningar m m.

Lektioner som uteblir på grund av elevens ledighet, sjukdom eller vid studiedagar kompenseras ej. 

bottom of page